Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-120xx4020 120 P&N 1~6 A 14.3 V 13.9~52 W 70 ºC 40mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-120014020 TEC1-120024020 TEC1-120034020 TEC1-120044020 TEC1-120054020
  TEC1-120064020
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx2020 127 P&N 0.8~2 A 15 V 8~18 W 70 ºC 20mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-127082020 TEC1-127122020 TEC1-127152020 TEC1-127202020
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx2525 127 P&N 1~4 A 15 V 11~34 W 70 ºC 25mm 25mm Download!
Part NO.: TEC1-127012525 TEC1-127022525 TEC1-127032525 TEC1-127042525
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx3030 127 P&N 1~6 A 15.1 V 12~57 W 70 ºC 30mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-127013030 TEC1-127023030 TEC1-127033030 TEC1-127043030 TEC1-127053030
  TEC1-127063030
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx4040 127 P&N 1~15 A 15.2 V 11.8~129 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-127014040 TEC1-127024040 TEC1-127034040 TEC1-127044040 TEC1-127054040
  TEC1-127064040 TEC1-127074040 TEC1-127084040 TEC1-127094040 TEC1-127114040...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx4044 127 P&N 1~15 A 15.2 V 11.8~129 W 70 ºC 40mm 44mm Download!
Part NO.: TEC1-127014044 TEC1-127024044 TEC1-127034044 TEC1-127044044 TEC1-127054044
  TEC1-127064044 TEC1-127074044 TEC1-127084044 TEC1-127094044 TEC1-127104044...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx5050 127 P&N 3~26 A 15.3 V 34~220 W 70 ºC 50mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-127035050 TEC1-127055050 TEC1-127065050 TEC1-127085050 TEC1-127085050
  TEC1-127105050 TEC1-127125050 TEC1-127145050 TEC1-127155050 TEC1-127185050...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx5656 127 P&N 8~26 A 15.3 V 70~220 W 70 ºC 56mm 56mm Download!
Part NO.: TEC1-127085656 TEC1-127105656 TEC1-127125656 TEC1-127145656 TEC1-127165656
  TEC1-127185656 TEC1-127205656 TEC1-127265656
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-127xx6262 127 P&N 6~40 A 15.8 V 53~340 W 70 ºC 62mm 62mm Download!
Part NO.: TEC1-127066262 TEC1-127086262 TEC1-127096262 TEC1-127106262 TEC1-127126262
  TEC1-127146262 TEC1-127156262 TEC1-127186262 TEC1-127206262 TEC1-127256262...
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-129xx2049 129 P&N 5 A 16 V 46 W 70 ºC 20mm 49mm Download!
Part NO.: TEC1-129052049
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-139xx8012 139 P&N 5~37 A 17.1 V 48~350 W 70 ºC 80mm 120mm Download!
Part NO.: TEC1-139058012 TEC1-139108012 TEC1-139128012 TEC1-139228012 TEC1-139378012
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-161xx4040 161 P&N 3~15 A 19.1 V 42~200 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-161034040 TEC1-161044040 TEC1-161054040 TEC1-161064040 TEC1-161084040
  TEC1-161104040 TEC1-161154040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-161xx4545 161 P&N 3~12 A 19.1 V 42~160 W 70 ºC 45mm 45mm Download!
Part NO.: TEC1-161034545 TEC1-161044545 TEC1-161064545 TEC1-161084545 TEC1-161094545
  TEC1-161104545 TEC1-161124545
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net